ASM to Sega Genesis Platform

All about assembly programming in the Sega Genesis console.


  Ĥ̷̞̓̀ͨͪͪ͒̈́̀E̶̮̘̞̰̯ͪ̈́ ̧̬͉̥͛ͬ̔͒̚͞Ç̺̭̫̼̙̋̐ͩͪO̸̠̲̤̜̞͕̽͐M̧̞̤̯̳̳̓̋͆͒ͤ͛̕Ȩ̮̯̭͙̥̘̼͕̊̾́ͫS̶͖̠̯͉͕͈̪͖ͭ̾̄̃ͪ̔͢

  Share
  avatar
  UburL33tUzerNam

  Mensagens : 834
  Data de inscrição : 2013-08-08
  Localização : Somewhere
  Current Project : Things

  Ĥ̷̞̓̀ͨͪͪ͒̈́̀E̶̮̘̞̰̯ͪ̈́ ̧̬͉̥͛ͬ̔͒̚͞Ç̺̭̫̼̙̋̐ͩͪO̸̠̲̤̜̞͕̽͐M̧̞̤̯̳̳̓̋͆͒ͤ͛̕Ȩ̮̯̭͙̥̘̼͕̊̾́ͫS̶͖̠̯͉͕͈̪͖ͭ̾̄̃ͪ̔͢

  Post  UburL33tUzerNam on Fri Feb 13, 2015 5:16 am

  Z̤̞̦͓͈̮͊̓̃́͠Ą̵̡̖̫̟̮̼̼͓̮͍̰͙̗̲̬͙͎̯̈́̑̂̈́̓͋͢͝ͅL̷̸͙͚̤̖̰͙̝̯̬̎̉ͩ̓͌̂̒͑̅̇̋ͫ̆̔̑̚G͊͗͊́ͭͦ͑ͧ̓̔̇̌̃̃͋̀͏̛͏̡̫͈͕̰͖̲̩̤̟̬̹̼͙͖̱̭̻̱̰Ỏ̎̇͏̴̠̬̞̱͈̯̝̘͔͈̯́͜!̹̰͈̮͓̝͉͈̟̜͖͍͍͙͍͈̥̤̍̊͋̽ͦ͘͟͝
  avatar
  JoshDP

  Mensagens : 1011
  Data de inscrição : 2014-10-05
  Current Project : S3K and S1 Coop hax

  Re: Ĥ̷̞̓̀ͨͪͪ͒̈́̀E̶̮̘̞̰̯ͪ̈́ ̧̬͉̥͛ͬ̔͒̚͞Ç̺̭̫̼̙̋̐ͩͪO̸̠̲̤̜̞͕̽͐M̧̞̤̯̳̳̓̋͆͒ͤ͛̕Ȩ̮̯̭͙̥̘̼͕̊̾́ͫS̶͖̠̯͉͕͈̪͖ͭ̾̄̃ͪ̔͢

  Post  JoshDP on Fri Feb 13, 2015 6:45 pm

  .EXEXEXEXEXE
  avatar
  UburL33tUzerNam

  Mensagens : 834
  Data de inscrição : 2013-08-08
  Localização : Somewhere
  Current Project : Things

  Re: Ĥ̷̞̓̀ͨͪͪ͒̈́̀E̶̮̘̞̰̯ͪ̈́ ̧̬͉̥͛ͬ̔͒̚͞Ç̺̭̫̼̙̋̐ͩͪO̸̠̲̤̜̞͕̽͐M̧̞̤̯̳̳̓̋͆͒ͤ͛̕Ȩ̮̯̭͙̥̘̼͕̊̾́ͫS̶͖̠̯͉͕͈̪͖ͭ̾̄̃ͪ̔͢

  Post  UburL33tUzerNam on Sun Feb 15, 2015 7:02 pm

  JoshDP wrote:.EXEXEXEXEXE
  AUTOEXEC.BAT.MY_OSX_DOCUMENTS-INSTALL.EXE.RAR.INI.TAR.DOÇX.PHPHPHP.XHTML.TML.XTL.TXXT.0DAY.HACK.ERS_(1995)_BLUERAY_CAM-XVID.EXE.TAR.[SCR].LISP.MSI.LNK.ZDA.GNN.WRBT.OBJ.O.H.SWF.DPKG.APP.ZIP.TAR.TAR.CO.GZ.A.OUT.EXE
  avatar
  JoshDP

  Mensagens : 1011
  Data de inscrição : 2014-10-05
  Current Project : S3K and S1 Coop hax

  Re: Ĥ̷̞̓̀ͨͪͪ͒̈́̀E̶̮̘̞̰̯ͪ̈́ ̧̬͉̥͛ͬ̔͒̚͞Ç̺̭̫̼̙̋̐ͩͪO̸̠̲̤̜̞͕̽͐M̧̞̤̯̳̳̓̋͆͒ͤ͛̕Ȩ̮̯̭͙̥̘̼͕̊̾́ͫS̶͖̠̯͉͕͈̪͖ͭ̾̄̃ͪ̔͢

  Post  JoshDP on Mon Feb 16, 2015 6:56 pm

  UburL33tUzerNam wrote:
  JoshDP wrote:.EXEXEXEXEXE
  AUTOEXEC.BAT.MY_OSX_DOCUMENTS-INSTALL.EXE.RAR.INI.TAR.DOÇX.PHPHPHP.XHTML.TML.XTL.TXXT.0DAY.HACK.ERS_(1995)_BLUERAY_CAM-XVID.EXE.TAR.[SCR].LISP.MSI.LNK.ZDA.GNN.WRBT.OBJ.O.H.SWF.DPKG.APP.ZIP.TAR.TAR.CO.GZ.A.OUT.EXE

  main int
  Std:: variable >> JOKER, BOUNCE, YES;
  Std:: cout
  avatar
  UburL33tUzerNam

  Mensagens : 834
  Data de inscrição : 2013-08-08
  Localização : Somewhere
  Current Project : Things

  Re: Ĥ̷̞̓̀ͨͪͪ͒̈́̀E̶̮̘̞̰̯ͪ̈́ ̧̬͉̥͛ͬ̔͒̚͞Ç̺̭̫̼̙̋̐ͩͪO̸̠̲̤̜̞͕̽͐M̧̞̤̯̳̳̓̋͆͒ͤ͛̕Ȩ̮̯̭͙̥̘̼͕̊̾́ͫS̶͖̠̯͉͕͈̪͖ͭ̾̄̃ͪ̔͢

  Post  UburL33tUzerNam on Tue Feb 17, 2015 10:35 am

  JoshDP wrote:
  UburL33tUzerNam wrote:
  JoshDP wrote:.EXEXEXEXEXE
  AUTOEXEC.BAT.MY_OSX_DOCUMENTS-INSTALL.EXE.RAR.INI.TAR.DOÇX.PHPHPHP.XHTML.TML.XTL.TXXT.0DAY.HACK.ERS_(1995)_BLUERAY_CAM-XVID.EXE.TAR.[SCR].LISP.MSI.LNK.ZDA.GNN.WRBT.OBJ.O.H.SWF.DPKG.APP.ZIP.TAR.TAR.CO.GZ.A.OUT.EXE

  main int
  Std:: variable >> JOKER, BOUNCE, YES;
  Std:: cout  
  thansk
  avatar
  UburL33tUzerNam

  Mensagens : 834
  Data de inscrição : 2013-08-08
  Localização : Somewhere
  Current Project : Things

  Re: Ĥ̷̞̓̀ͨͪͪ͒̈́̀E̶̮̘̞̰̯ͪ̈́ ̧̬͉̥͛ͬ̔͒̚͞Ç̺̭̫̼̙̋̐ͩͪO̸̠̲̤̜̞͕̽͐M̧̞̤̯̳̳̓̋͆͒ͤ͛̕Ȩ̮̯̭͙̥̘̼͕̊̾́ͫS̶͖̠̯͉͕͈̪͖ͭ̾̄̃ͪ̔͢

  Post  UburL33tUzerNam on Thu Jul 07, 2016 8:21 am

  Į̷͎̙͈͙̤͉̟͕̻̦̘̺̬ͤ̅̀ͨͩ̈ͨ͛̓̐ͨ̎̽̈́͟͠Tͨ̈̒̏͛ͯ̃̏͋͑͆͒͋̄͏̢̧̼̥̙̺̳̼́'̷͆̍͑̈̍̉̽͛̉̀҉̖͎͈͓̟̞͖̯͍̮̟͍̹̰̯̞͖̩ͅŠ̴̢̮̜̳͎͍̤̟̺̿ͫ͐͛ͪ́̊͛̔̐ ̢̛̩̣̱̣͈̪̭̻̦̩̲̙̭̮ͩ̅ͫͪN̶͋ͨͦ̿͗̈̉ͦ̇ͣ̆̊ͪ͢͏͇̻̯̯̹̬̠̞͎̝̜͍̬̞̀O̧̟̪̖̦͍̱̙͚̙̠̫͎̬͇̣̱ͦ͆̉͑͆͗͆̂̄̋ͪ̋̎͛̎ͤͧ̀͢ͅ ̶̸̡̜̭̰̞̫̪̾ͮͨ͂ͩ̓̍͊͂́̕͜U̞͖̫͓̻̪̼̝͂̒ͪ̄ͬ͛ͭ̅͂͊̑́̃̌͟͜͠Ş̴̢̻̰̗̠̤͕̠̋̽́ͤ͆̆̏͂̌͌̾̓̆͌̊͒͊ͧ͡Ḙ̡̢͍͍̯ͭ͌̿̌̇̓̋ͯ̇͌̃̌̍̃́̚
  avatar
  JoshDP

  Mensagens : 1011
  Data de inscrição : 2014-10-05
  Current Project : S3K and S1 Coop hax

  Re: Ĥ̷̞̓̀ͨͪͪ͒̈́̀E̶̮̘̞̰̯ͪ̈́ ̧̬͉̥͛ͬ̔͒̚͞Ç̺̭̫̼̙̋̐ͩͪO̸̠̲̤̜̞͕̽͐M̧̞̤̯̳̳̓̋͆͒ͤ͛̕Ȩ̮̯̭͙̥̘̼͕̊̾́ͫS̶͖̠̯͉͕͈̪͖ͭ̾̄̃ͪ̔͢

  Post  JoshDP on Mon Jul 11, 2016 6:24 pm


  Sponsored content

  Re: Ĥ̷̞̓̀ͨͪͪ͒̈́̀E̶̮̘̞̰̯ͪ̈́ ̧̬͉̥͛ͬ̔͒̚͞Ç̺̭̫̼̙̋̐ͩͪO̸̠̲̤̜̞͕̽͐M̧̞̤̯̳̳̓̋͆͒ͤ͛̕Ȩ̮̯̭͙̥̘̼͕̊̾́ͫS̶͖̠̯͉͕͈̪͖ͭ̾̄̃ͪ̔͢

  Post  Sponsored content


   Current date/time is Sat Jun 23, 2018 5:49 am